Настройки для людей с ограниченными возможностями
digimarket.co.il
העגלה שלך

משלוח / אספקה

משלוח / אספקה

1. משלוח הסחורה על ידי הספקים מתבצע בהתאם לתנאים המופיעים במידע של כל מוצר המוצע למכירה.

2. זמני האספקה, אשר הספקים מתחייבים לעמוד בהם, מצויינים לקונה בסחורה או מתקיימים במשא ומתן בעת ​​אישור ההזמנה בטלפון ו / או בכתב בדואר אלקטרוני. בחישוב זמן האספקה ​​נלקחים בחשבון רק ימי עבודה, כלומר ימי השבוע הם ראשון עד חמישי, ואינם כוללים ימי שישי וימים לפני סופי שבוע (חגי ישראל). עם זאת, הספקים עושים כל מאמץ להאיץ את המסירה במהירות האפשרית. מודגש בזאת כי האתר עושה כמיטב יכולתו להבטיח כי הספקים יבטיחו משלוח טובין בזמן, אולם מבלי שיוכל להבטיח זאת, האתר אינו אחראי לכל עיכוב בזמני האספקה. במקרה זה הלקוח יוכל לבטל את העסקה מבלי לשלם את העמלה המתאימה.

3. בעת מילוי טופס ההזמנה, בדוק את אפשרות משלוח הספק או את אפשרות האיסוף. אפשרות האיסוף העצמי אינה מוצעת באתר על ידי כל הספקים; על ידי בחירתו, אתה פטור מדמי משלוח. שימו לב: לאחר ביצוע הזמנה, אינכם יכולים לשנות את בחירתכם. לאחר שבחרתם איסוף עצמי, עליכם ליצור קשר עם הספק באמצעות מספר הטלפון המצוין לצד תמונה של כל מוצר בשוק ובתיאום הגעתכם. על ידי בחירת אפשרות האיסוף העצמי, הספק אינו אחראי לנזק לסחורה כתוצאה מהובלה / הרכבה עצמית על ידי הקונה.

4. שימו לב: הסחורה תועבר לביתכם על ידי שליחים / בוחרים בכתובת שמסרתם בעת ההרשמה, אלא אם כן הורה אחרת. מסירת טובין מתבצעת בהתאם להוראות אמנה זו. אם כתובת המסירה שייכת לגוף משפטי (חברה), עליך לציין את שמה לצד שם הלקוח.

5. לכל מוצר שמופיע באתר יש זמן אספקה ​​משלו המצוין במידע על המוצר. מסירת סחורות על ידי שליחים מתבצעת בהתאם לתנאי החברה להובלת סחורות, אשר שירותיהן משמשים ספק זה או אחר, וכן על פי רשימת ההתנחלויות בהן יש לספק את הסחורה. משלוח למצב חירום / מרוחק / מעבר לישובי הקו הירוק מחייב תשלום נוסף. במידה וחברת השילוח אינה מסוגלת למסור את הסחורה לבית הלקוח, כולל אזורים עם כניסה מוגבלת עקב סכנה מוגברת, כמו גם בגלל תנאי מזג אוויר קשים ו / או עקב הסכנה אליהם עשויים להיחשף עובדיה, הלקוח יקבל הסברים מתאימים מהספק. במקרה זה, הספק והלקוח יכולים לפתח שיטת משלוח חלופית.

6. במקרה של תנאי משלוח המוכרים כחריגים - לדעת הספק או נציגיו המוסמכים - יש לשלם את כל עלות המסירה על ידי הלקוח ששמו מזמין את ההזמנה. (ניתן לראות בתנאים יוצאי דופן כאלו שבהם בלתי אפשרי משלוח במדרגות או במעלית, בו נדרש ציוד מיוחד או בו יש לספק את הסחורה לאחת הקומות העליונות בבניין רב קומות.)

7. ספקים או אנשים מטעמם רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הטובין ו / או הצגת הדרכון (teudat zeuta) של בעל כרטיס האשראי ו / או חתימתו של בעל כרטיס האשראי בגב קופון המסירה ו / או קבלת מסירה - כתנאים להעברת טובין.